من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Monday, August 22, 2005

دو سه ماه پیش، در گرما گرم فعالیت‌هامان در حمایت از مجتبی، با بلاگر تماس گرفتم و بعد از توضیحات، اصرار و ابرامی بی‌انتها، موفق به باز گرفتن وب‌لاگ من نه منم مجتبی شدم. قصدم همیشه این بود که راه‌اش بیندازم و بعد از آب و جارو بسپارم‌اش به خودش که وقتی از بند رها شد هم‌چنان آزاد بماند و آزاد بنویسد. برایم قریب‌الوقوع بودن‌اش محرز بود اما نشد که بشود.

زمان گذشت و مجتبی هنوز در بند است. مجتبی بناست دو سال دیگر هم‌چنان در بند باشد، به جرمی واهی. بنا دارم چراغ خانه‌اش را روشن نگه دارم، تا باز بیاید و باشد و بیندیشد و بنویسد.

به فکرم که من نه منم را به صورت یک وب‌لاگ گروهی کوچک، فعال نگاه دارم. اگر از دوستان مجتبی هستید و علاقه‌مند به هم‌کاری، خیلی ساده پیغام بگذارید - با شما تماس خواهم گرفت.

هاله
نوشته مديار @    5:53 AM

|Comments: Post a Comment