من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Wednesday, August 31, 2005

وكلاي سميع‌‏نژاد به احكام دو پرونده موكل‌‏شان اعتراض كردند
تهران- خبرگزاري كار ايران


وكلاي مجتبي سميع‌‏نژاد؛ وبلاگ نويس بازداشت شده به احكام صادره در دو پرونده موكل‌‏شان اعتراض كردند.
محمد سيف‌‏زاده؛ وكيل مدافع سميع‌‏نژاد با اعلام اين مطلب به خبرنگار "ايلنا"، گفت: در مورد حكم صادره از سوي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر تحمل دو سال حبس براي موكلم به اتهام "توهين به رهبري"، لايحه اعتراضيه به اين دادگاه ارايه كرديم تا پرونده به هيأت تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شود.
وي در مورد اعتراض براي 10 ماه حبس موكلش، صادره از دادگاه مستقر از مجتمع قضايي ارشاد تهران به اتهام تشويش اذهان عمومي، گفت: به اين راي نيز اعتراض كرديم تا اعتراض‌‏مان در دادگاه تجديدنظر مورد بررسي قرار گيرد.
سيف‌‏زاده، احكام صادره عليه سميع‌‏نژاد را خلاف قانون دانست و تصريح كرد: در احكام صادره از سوي دو دادگاه مذكور توجهي به متن دفاعيه وكلا نشده بود.
پايان پيام

کد خبر: 227969
نوشته مديار @    6:55 AM

|Comments: Post a Comment