من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Saturday, October 01, 2005

مجتبی جان، تولدت را تبریک‌ می‌گویم. امیدوارم که هر چه زودتر به آغوش عزیزان‌ات بازگردی و این سیاهی را پایانی باشد.

با تشکر از دوست عزیزی که خبر داد.
نوشته مديار @    3:38 AM

|