من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Tuesday, January 24, 2006


About Mojtaba Samienejad
- Source Free Mojtaba Weblog


Mojtaba SamieNejad, 25 year old blogger and student, was first arrested on November 1, 2004 for reporting the arrests of three other bloggers. He was held in custody for almost three months. Following his temporary release on January 27, 2005, he started a new blog to reflect his thoughts and beliefs. This resulted in a second unlawful arrest which has lasted to this day.


Mojtaba is kept in Ghezel Hesar prison amongst inmates convicted of murder and other serious offences. Mojtaba was sentenced to 2 years imprisonment on June 2, 2005. This sentence was issued by Judge Saadat of Revolutionary Court 13.


It is ours' and all human rights activists' duty to take a stand against the injustice of imprisonment for voicing one’s opinion. We ask all bloggers, human rights organizations and free people of the world to help Mojtaba by voicing their objection to his sentencing and demand his immediate and unconditional release.


Please show your support by email to us and linking to this page.


French: Mojtaba SamieNejad! Sa vie est réellement en danger! Les droits de l' homme en danger!


German(Deutsch): Menschenrechte in Gefahr! Freiheit für Mojtaba SamieNejad! Rettet das Leben von Mojtaba SamieNejad!


Spanish: Derechos humanos esta en peligro! Libertad para Mojtaba SamieNejad! Salve la vida de Mojtaba SamieNejad!


Finish: Ihmisoikeus on vaarassa Vapaus Mojtaba SamieNejad:lle Pelastakaa Mojtaba SamieNejadn henki!


Norwegian: Menneskerettigheter er i fare!Frihet for Mojtaba SamieNejad!Redd livet til Mojtaba SamieNejad!


Swedish: mänskliga rättigheter är i fara.frihet åt Mojtaba SamieNejad.Agera för frikännande av Mojtaba SamieNejad!


Italian: I diritti dell vomo sono stati nuovamente toccati. La vita di Mojtaba SamieNejad eim pericolo!


Slovak: Lъdske prбva sъ opд» povu№ovanй!ѕivot Mojtaba SamieNejadho je v nebezpecnetrй.

نوشته مديار @    10:22 PM

|Comments:
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com
 
Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.
 
Post a Comment